Sunday, December 20, 2015

Tips Pemasangan Docker Bagi Linux Ubuntu Server

Tips Pemasangan Docker Bagi Linux Ubuntu Server

1) Pemasangan Linux Ubuntu Server. Bagi nota ini adalah versi Linux Ubuntu Server 14.04 LTS


Pastikan sewaktu pemasangan anda, pada langkah kedua selepas pemilihan bahasa, tekan butang F4. Ini akan memberikan anda pilihan Mode pemasangan.

Buat pilihan minimal system jika anda memasang pada perkakasan dan minimal virtual machine jika anda memasang dalam Virtual Machine (VM) seperti Vmware, VirtualBox atau Proxmox.2) Pemasangan yang asas untuk keselamatan. Saya memasang Fail2ban dan UFW untuk perlindungan awal.

apt-get install fail2ban ufw

Bagi konfigurasi ufw

ufw allow 22/tcp
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw enable
ufw status
ufw default deny

Pada arahan ufw status pastikan periksa dahulu port SSH (22/tcp) telah open. Fail2ban akan lindungi bruteforce. Adalah penting untuk lindungi dengan password yang keras dan username yang susah teka.

Jangan lupa dalam pemasangan nanti untuk allow ports yang berkaitan dengan Docker dan Fowardered. Baca manual secara keseluruhan.


3) Pemasangan Docker

Permasangan yang sesuai adalah dengan mengikut nota yang disediakan oleh pihak docker sendiri di


Perkara penting sebelum memasang Docker. Kemaskini Kernel dengan apt-get dist-upgrade dan reboot server.

4) Saya menggunakan unbound bagi tujuan cache DNS pada host server. Pastikan DNS konfigurasinya telah dibuat. Rujuk kepada /etc/resolv.conf

apt-get install unbound

Seterusnya Docker Rancher.


Harisfazillah Jamel / LinuxMalaysia

Lean & Mean

20 Dis 2015

ps -ef | grep docker

Today Notes Blog About Linux Open Source Computer Internet

comments powered by Disqus

Popular Posts